ลักษณะน้ำเสีย  น้ำเสียจากนิคมอุตสาหกรรม

ขอบเขตงาน ที่ปรึกษาในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบใช้อากาศแบบ Sequencng Batch Reactor (SBR) และ Oxidation Ponds รองรับน้ำเสียขนาด 15,000 ลบ.ม./วัน รวม 3 เฟส

มูลค่าโครงการ : 2.6 ล้านบาท