ลักษณะน้ำเสีย  ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ

ขอบเขตงาน  : ออกแบบปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียบ่อ ASD โดยทำการติดตั้งท่อกระจายน้ำ และท่อหมุนเวียนน้ำภายในบ่อ พร้อมคลุมบ่อด้วย Double layer membrane

มูลค่าโครงการ : 0.5 ล้านบาท