ลักษณะน้ำเสีย น้ำเสียจากกระบวนการผลิตน้ำอัดลม

ขอบเขตงาน  :  ที่ปรึกษาในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ HybridOxidation Ponds (HOPs) เป็นที่ปรึกษาระหว่างงานก่อสร้าง เริ่มเดินระบบ และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของโรงงานครอบคลุมการพัฒนาโรงงานผลิตน้ำอัดลม (อ.พุนพิน จ .สุราษฎร์ธานี) รวม 3 เฟส

มูลค่าโครงการ :  3 ล้านบาท