ขอบเขตงาน ที่ปรึกษาปรับปรุงการเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารแช่แข็ง CPF มหาชัย สมุทรวาคร ร่วมกับบริษัท การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (EEMC) จำกัด

มูลค่าโครงการ : 180,000 บาท