บริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (2)

บริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

ลักษณะน้ำเสีย : ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ

ขอบเขตงาน : ออกแบบปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียบ่อ ASD โดยทำการติดตั้งท่อกระจายน้ำ และท่อหมุนเวียนน้ำภายในบ่อ พร้อมคลุมบ่อด้วย Double layer membrane

1

2