บริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (1)

บริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

ลักษณะน้ำเสีย : ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ

ขอบเขตงาน : ออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากตะกอนส่วนเกิน (Excess Sludge) ของระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งปริมาณ 100 ลบ.ม./วัน ปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้น เท่ากับ 1,200 ลบ.ม./วัน ของโรงงานเป็ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด จังหวัดลำพูน โดยทำการติดตั้งระบบหมักย่อยตะกอน (Anaerobic Digester) ขนาด 3,000 ลบ.ม. และระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ขนาด 65 kWh พร้อมติดตั้งระบบ Biogas Flare นอกจากนั้นออกแบบระบบบำบัดสารแขวนลอยในน้ำเสียแบบ DAF

มูลค่าโครงการ : 18 ล้านบาท

1